Nl wurm spotlight 1011

18 december 201210:51

Door Joep Meijsen

NIJB dichtbij licentiereglement

Het rond de invoering van het puntensysteem twee jaar geleden gesneuveldelicentiereglement komt er volgend seizoen toch. Bond en clubs in de eredivisie zijn in principe akkoord over de invoering van striktere regels rond de manier waarop de stichtingen moeten functioneren.

Dat bleek maandag tijdens de jaarvergadering van de ijshockeybond. Het licentiereglement moet voor meer financi√ęle stabiliteit zorgen in de eredivisie. Daarnaast worden zaken als importbeperking en de band tussen de stichtingen in de eredivisie en de jeugdverenigingen in hun stad hiermee geregeld. Een nieuwe commissie van drie financi√ęle en juridische experts gaat zich bezighouden met controle van het reglement.

Het reglement moet een einde maken aan het komen en gaan van organisaties in de eredivisie en meer verantwoordelijkheid leggen bij de clubs voor het hele ijshockey in de stad. Dit seizoen zijn Amsterdam en Heerenveen met nieuwe stichtingen actief in de eredivisie. Het was de bedoeling dat het licentiereglement al tijdens de jaarvergadering zou worden vastgesteld, maar op dit moment wordt het document nog een keer juridisch doorgelicht. Tijdens een bijzondere jaarvergadering in het voorjaar moet het reglement nu definitief worden geratificeerd, waarna het komend seizoen wordt ingevoerd.

Tijdens de jaarvergadering werd ook het plan voor de ontwikkeling van de ijshockeysport aan de basis behandeld. Daarbij wordt de coaching- en trainersopleiding gestructureerd op een aantal niveaus. Iedereen die in de bank staat bij een ijshockeywedstrijd in Nederland moet in de toekomst minimaal op niveau 1 gecertificeerd zijn. Dit vergt een middag cursus, zelfstudie en een examen. Hoe hoger het opleidingsniveau, des te intensiever de cursussen.

De NIJB zet sterk in op de verbreding van de basis en selectie aan de top. Het CTO in Eindhoven speelt daarbij een belangrijke rol, maar intussen zijn er ook al drie regionale topsportcentra waar jeugdig talent extra veel kan trainen. Daarnaast worden er programma’s opgezet voor de U12 en U14 zodat talentontwikkeling ook centraal steviger kan worden aangepakt. De eerste trainingen van de U12 waren volgens technisch directeur Theo van Gerwen van de ijshockeybond een succes.

Doelstelling is om met de mannen in 2016 bij de beste zestien ijshockeylanden in de wereld te horen, zes jaar later moet plaatsing voor de Olympische Spelen dan mogelijk zijn. Ook het vrouwenijshockey moet een impuls krijgen. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een tweede CTO neer te zetten voor vrouwlijjk ijshockeytalent in Nederland.

Tijdens de vergadering werden verder onder meer Ron Berteling en Wil Zwarthoed benoemd tot Lid van Verdienste. Duidelijk werd ook dat het bondsbestuur, na het terugtreden van Noud van Berkel en Cees van Broekhoven, nog maar bestaat uit drie leden. De bond is nog op zoek naar iemand met een ijshockeyachtergrond voor de functie van bestuurslid technische zaken en iemand met enige juridische achtergrond om als secretaris van het bestuur te functioneren. Voorzitter Ruud Vreeman riep kandidaten op om zich te melden bij de NIJB.