Team NL vrouwen in actie tijdens WK in Angers
Team NL vrouwen in actie tijdens WK in Angers — © Th√©o BARILLER-KRINE

15 juni 202319:09

Door Danny Micola von F√ľrstenrecht

Onderzoeksresultaten topsportcultuur ijshockey in Nederland

Vandaag zijn de eerste resultaten van het onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland gepresenteerd. Dit onderzoek is het grootste onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek ooit naar de topsportcultuur in Nederland, en misschien wel in de wereld. Zo’n 24 bonden krijgen de kans om voor dit omvangrijke onderzoek de bouwstenen aan te leveren en er tegelijkertijd zelf ook inzichten en leerpunten uit te krijgen. Uiteindelijk zullen de resultaten van alle deelnemende sportbonden leiden tot een eindproduct. Pas dan is er meer over te vertellen.

‚ÄúWe zijn zeer blij met deze onafhankelijke bevindingen, enerzijds hebben we bevestiging gekregen dat we goed bezig zijn, anderzijds hebben we inzage gekregen waar nog winst te behalen is‚ÄĚ.

— Leonidas Pakos bestuurslid Juridische Zaken.

Doel onderzoek

In het onderzoek wordt onder andere gekeken naar de psychische en fysieke gezondheid van de (top)sporters, de prestaties en de veiligheid. Doel van het onderzoek is uiteindelijk te kunnen bepalen welke factoren van invloed zijn op de topsportcultuur zodat sportbonden de juiste beleidsmatige en praktische keuzes kunnen maken om deze cultuur nog verder te verbeteren.

De bevindingen van vandaag betreffen de vijf bonden die in de pilotronde deelnamen aan het onderzoek. IJshockey Nederland is er daar een van. Deelname aan dit onderzoek biedt een unieke kans om onafhankelijke en wetenschappelijke informatie te vergaren en inzichten te verkrijgen die ons kunnen helpen te verbeteren. Als IJshockey Nederland zijn we dan ook graag ingegaan op de uitnodiging van de onderzoekers om deel te nemen in het vroegtijdig stadium zodat we direct bij kunnen sturen als dat nodig mocht zijn.

Resultaten topsportcultuur ijshockey

De specifiek voor ijshockey ontvangen onderzoeksresultaten bevatten zowel bevestiging van wat goed gaat, als welke aandachtsgebieden meer focus behoeven. IJshockey Nederland zal de resultaten goed bestuderen en op basis van verkregen inzichten, in samenspraak met betrokkenen, beraden welke vervolgstappen we kunnen nemen om ons beleid en keuzes verder aan te scherpen ter verbetering. Waar mogelijk zullen we bijsturen of anders de aandachtspunten meenemen in de lopende ontwikkelingen binnen IJshockey Nederland.