Coins 948603 1280
— © Pxabay

25 november 202007:22

Door Joep Meijsen

Sport kwetsbaar voor criminele inmenging

Een op de acht amateurverenigingen heeft in de afgelopen twee jaar te maken gehad met serieus te nemen signalen die kunnen wijzen op criminele inmenging. Dat blijkt uit onderzoek waaraan ook IJshockey Nederland heeft deelgenomen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Bureau Bruinsma, het Mulier Instituut en de Universiteit van Tilburg in opdracht van het ministerie van VWS. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het fenomeen tot nu toe onderschat is. Het betreft niet alleen de voetbalwereld, maar ook andere sporten. Het is ook een landelijk probleem en geen onderwerp dat beperkt blijft tot de Randstad of andere criminele hotspots.

De onderzoekers stellen dat verenigingen zich nauwelijks bewust zijn van de gevaren en zich er amper tegen wapenen. Wanneer men op zoek gaat naar hulp, weten verenigingen echter amper bij wie ze terecht kunnen. IJshockey is een van de sporten die genoemd wordt in het rapport als een waar vanuit verenigingsbestuurders aan de onderzoekers aangaven signalen van criminele inmenging te herkennen.

'Behalve dat personen met een crimineel profiel zich mogelijk meer aangetrokken voelen tot de ene sport dan tot de andere, laat het uitgevoerde onderzoek zien dat organisatorische factoren eveneens een rol spelen. Naar voren kwamen de aanwezigheid van een eigen kantine of accommodatie, een businessclub voor sponsoren, regelmatig aandacht krijgen in de media, en bestuurswisselingen die wijzen op een zekere turbulentie. Nieuw is dat het onderzoek laat zien dat clubs die activiteiten organiseren voor buitenstaanders of opstallen verhuren, een groter risico lopen', zo schrijven de onderzoekers.

De zaak verdient veel meer aandacht binnen clubs als bonden. 'Zo investeren we niet in het aanleggen van hoge dijken omdat er elk jaar een stormvloed kan plaatsvinden die bij een lagere dijk tot een overstroming zou leiden, maar omdat een dergelijke gebeurtenis desastreuze gevolgen zou hebben. Zo moeten we ook kijken naar criminele inmenging. De gevolgen voor een club, en ook voor de spelers, andere betrokkenen en de integriteit van competities, zijn meestal ingrijpend en langdurig.'

NOC*NSF erkent de noodzaak sportverenigingen bewust te maken van de risico's van criminele inmenging en kennis hoe deze inmenging kan worden voorkomen. De sportkoepel heeft daarom een e-learning voor sportbestuurders ontwikkeld.

Ga naar de e-learning >>>

Lees het hele rapport >>>