Div aihc logo cheerleaders 1213

8 mei 201422:13

Door Joep Meijsen

Strijd om IIHC komt voor de rechter

De afwikkeling van de International Ice Hockey Cup zoals die de afgelopen twee jaar is gehouden in Amsterdam en Dordrecht komt op 28 augustus voor de rechtbank in Amsterdam. Aanleiding is een vordering van de organisatie achter het toernooi op oud-bestuurder Hennie Jaspers.

International Ice Hockey Cup BV was de organisator van de Amsterdam Ice Hockey Cup in het Ziggo Dome voor het seizoen 2012/13 en het toernooi dat voorafgaand aan het afgelopen seizoen zou worden gespeeld in Ahoy, Rotterdam, maar uiteindelijk in Dordrecht werd gespeeld. Aan de toernooien deden teams als Keulen, Krefeld, Geneve, Nottingham en het Nederlands team mee.

IIHC BV heeft nog altijd plannen om de toernooiopzet een vervolg te geven, maar dan elders in Europa. Dit gebeurt echter zonder initiatiefnemer Hennie Jaspers die enige tijd geleden is teruggetreden uit de BV. Volgens Jan Gitsels, die in november 2013 de financiĆ«le bewindvoering van de organisatie op zich nam, gebeurde dit na een administratief onderzoek waaruit zou zijn gebleken dat werkmaatschappij The Company Novelties (Hatsikidee BV) van Jaspers nog een groot bedrag verschuldigd is aan IIHC. ā€˜De heer Jaspers heeft, volgend op deze conclusie van het administratief onderzoek, zijn ontslag ingediend als bestuurder van IIHCā€™, zo schrijft Gitsels in een verklaring aan crediteuren van de BV.

Eind januari ontvingen de crediteuren een weerwoord van Jaspers, waarin hij de claim van IIHC van de hand wijst. ā€˜Noch ik, noch The Company Novelties hebben een schuld aan IIHC. Sterker nog, de situatie is omgekeerd. De IIHC is nog een bedrag verschuldigd aan The Company Novelties.ā€™ Hij stelt dat de niet bestaande claim de reden was om zich terug te trekken als bestuurder. Verdere toelichtingen zijn niet beschikbaar. ā€˜Tot mijn spijt kan en mag ik niet meer met u in gesprek inzake uw vordering op IIHC; ik betreur de gang van zaken zeer.ā€™

In afwachting van de procedure heeft IIHC intussen in ieder geval een deel van de crediteuren een deelbetaling van 25 procent van hun vordering betaald. Daarbij wordt de hoop uitgesproken om uiteindelijk tot volledige uitbetaling over te kunnen gaan. Intussen is duidelijk dat een rechtszaak uitkomst moet gaan brengen in de procedures. In een brief van advocaat J. de Graaf uit Nijmegen aan crediteuren wordt duidelijk dat IIHC BV een bedrag van veertigduizend euro van het bedrijf van Jaspers eist.

De zitting gaat, vanwege de drukke bezetting van de rechtbank Amsterdam, pas plaatsvinden op 28 augustus. ā€˜Er vanuit gaande dat een daaropvolgend vonnis minimaal zes weken na de comparitie zal volgen, hopen we in oktober meer duidelijkheid te kunnen verschaffen inzake de betaling van de nog openstaande vorderingen. Wij hopen dat u allen nog even dat geduld op kunt brengen.ā€™