Home OrganisatieOver onsBesturingsmodel en bestuursprofielen → Bijlage 2: Rooster van aftreden bestuur IJshockey Nederland (per november 2022)

Bij­la­ge 2: Roos­ter van aftre­den bestuur IJs­hoc­key Neder­land (per novem­ber 2022)

Inleiding

Borging van de continuïteit van een kwalitatief goed bestuur is van belang voor IJshockey Nederland. Daartoe zijn profielen vastgesteld door de ALV en vastgelegd in het document “Besturingsmodel en bestuursprofielen”. Kandidaten voor het bondsbestuur dienen te voldoen aan de genoemde competenties en vaardigheden zoals beschreven voor een bestuurslid in het algemeen en verder per portefeuille uitgewerkt.

Nadrukkelijk wordt gestreefd naar een optimale spreiding in aan- en aftreden van bestuursleden. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van diens voorganger. De voorzitter, vicevoorzitter en/of secretaris treden nooit tegelijkertijd af. De spreiding van aan- en aftreden is vastgelegd in rooster van aftreden.

Rooster van aftreden

Door het kiezen van de momenten 1 juni en 1 december als logische data voor het aftreden van een bestuurder vinden we aansluiting bij de planning & control cyclus. Met andere woorden de termijnen lopen af op die data en is er in de eerstvolgende ALV een agendapunt Rooster van afreden. Uiteraard kunnen zittende bestuurders herkiesbaar zijn als ze dat willen.

Hierbij aangetekend dat de termijn tussen betreffende peildatum en de eerstvolgende ALV de bestuurder op zijn of haar positie blijft. Zo kan het ook voorkomen dat de ALV later dan de peildatum wordt gepland. Dan wordt het rooster van aftreden op die betreffende ALV geagendeerd.

Rooster van aftreden Data
Functie: Voorzitter
Cyclus: 21/22 – 25/26
Naam: Jan Hopstaken
Datum aantreden als bestuurder: 1 juli 2013
Datum aantreden huidige functie: 26-09-2022 gekozen tot voorzitter
Datum aftreden: 1 juni 2026
Functie: Bestuurslid public relations en marketing
Cyclus: 23/24 – 27/28
Naam: Danny Micola von FĂĽrstenrecht
Datum aantreden als bestuurder: 23 oktober 2019
Datum aantreden huidige functie: 23 oktober 2019
Datum aftreden: 1 juni 2024
Functie: Bestuurslid financiële zaken
Cyclus: 22/23 – 26/27
Naam: Bart van Doorn
Datum aantreden als bestuurder: 25 januari 2023
Datum aantreden huidige functie: 25 januari 2023
Datum aftreden: 1 december 2026
Functie: Bestuurslid secretaris en juridische zaken
Cyclus: 22/23 – 26/27
Naam: Leonidas Pakos
Datum aantreden als bestuurder: 1 juli 2013
Datum aantreden huidige functie: 1 juli 2013
Datum aftreden: 1 juni 2023
Functie: Bestuurslid sportzaken
Cyclus: 23/24 – 27/28
Naam: vacant
Datum aantreden als bestuurder:
Datum aantreden huidige functie:
Datum aftreden: 1 december 2023

Laatst gewijzigd op 1 april 2023 om 10:50