Home Regle¬≠men¬≠ten → Reglement seksuele intimidatie

Regle­ment sek­su­e­le intimidatie

Overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak:

Klik hier voor het reglement seksuele intimidatie.

Laatst gewijzigd op 8 januari 2023 om 11:25