test

Voor de procedure met betrekking tot nationale transfers verwijzen we naar artikel 9 van het sportreglement. Voor de deadlines van de nationale transfers verwijzen we naar artikel 9 van het sportreglement en bijlage III bij het sportreglement.
Transfers zijn alleen geldig indien via dit formulier ingevuld. De transfer komt op de nota van de club.