29 maart 202110:06

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

NOC*NSF | Aanvragen TASO-Q4 nog mogelijk tot en met 5 april

Op dit moment is het loket voor de TASO-Q4 geopend. De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties met minimaal 10% omzetdaling over Q4-2020 en minimaal €1500 aan financiële schade (als gevolg van doorlopende lasten) in dezelfde periode.

Hierbij wordt gekeken naar lasten aan de sportaccommodatie die een vereniging in eigendom of beheer heeft, maar bijvoorbeeld ook naar de bondsafdrachten.

Voor deze regeling is € 29 miljoen beschikbaar. Tot vorige week hebben zo’n 1900 amateursportorganisaties voor ruim € 8,3 miljoen aan compensatie aangevraagd. Er is dus nog het nodige budget beschikbaar. We roepen daarom alle sportbonden op om de aangesloten verenigingen nogmaals op deze regeling te wijzen. Het zou bijzonder jammer zijn als verenigingen die daar wel recht op hebben, geen gebruik maken van deze mogelijkheid tot compensatie.

TASO vs. TVL

We weten dat er een aantal verenigingen is dat in eerste instantie voor Q4 een beroep op de TVL regeling heeft gedaan, terwijl zij nu tot de conclusie komen dat de TASO voor hen beter zou uitpakken. We weten ook dat verenigingen die hierop contact opnemen met RVO (het loket voor de TVL) niet altijd een eenduidig antwoord krijgen over hoe ze de TVL aanvraag in kunnen trekken. Met VWS is afgesproken dat deze verenigingen bij het aanvragen van TASO in kunnen vullen dat zij geen TVL hebben aangevraagd, waardoor ze alsnog voor de TASO in aanmerking kunnen komen. Zij hebben dan tot het moment van vaststelling (september 2021) de gelegenheid de TVL subsidie alsnog terug te storten. Op de website van de TASO staat hoe dit in zijn werk gaat. Alle info over de TASO regeling is op de website van DUS-I te vinden.

Helpdesk TASO-regeling

Klik hier voor het nieuwsartikel helpdesk TASO-regeling.