1 augustus 202009:35

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Nieuws NOC*NSF | Coronavirus en sport

In de bijlagen worden het aangepaste protocol verantwoord sporten (versie 31 juli 2020) en de aangepaste handreiking crowdmanagement (versie 31 juli 2020) aangereikt.

In de bijlage het aangepaste protocol verantwoord sporten, de wijzigingen zijn in rode tekst weergegeven. Het woord registeren is aangepast naar reserveren. Dit is verplicht wanneer je 100 en 250 toeschouwers verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden. In de aangepaste handreiking crowdmanagement is dit nog verder uitgelegd op pagina 9-12. Ook is het protocol verantwoord sporten aangepast op het gebruik van mondkapjes tijdens het vervoer van personen uit verschillende huishoudens. Eerder was hier de leeftijd van 18 jaar aangegeven, dit is aangepast naar de leeftijd vanaf 13 jaar. Dit is in lijn met het advies vanuit de Rijksoverheid.

Beide documenten zijn op de webpagina van NOC*NSF geplaatst.

De webpagina van IJshockey Nederland (https://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/sportprotocol-corona) is hierop aangepast.