U13

Agenda

Kopieer deze url en plak hem in je agenda-app

Url gekopieerd naar klembord

Agenda

Kopieer deze url en plak hem in je agenda-app

Url gekopieerd naar klembord

Noord (8 teams)
Alcmaria Flames Alkmaar U13
Amsterdam Tigers U13
GIJS Groningen U13
Hijs Hokij Den Haag U13
Leiden Lions U13
OG Capitals Leeuwarden U13
UNIS Flyers Heerenveen U13
Zoetermeer Panters U13

Zuid (8 teams)

Dordrecht Lions U13
Eindhoven Kemphanen U13
IJCU Dragons Utrecht U13
Nijmegen Devils U13
Red Eagles 's-Hertogenbosch U13
Smoke Eaters Geleen U13
Tilburg Trappers U13
Yeti's Breda U13

Opzet

In het seizoen 2023-2024 worden wedstrijden bij de U13 op full ice afgewisseld met 3 op 3 wedstrijden in toernooivorm. Tijdens deze zogenaamde 3 op 3 toernooien worden op Ć©Ć©n locatie 3 verenigingen (6 teams) uitgenodigd om tegen elkaar in toernooivorm 3 op 3 wedstrijden te spelen.

De uitslagen van de full ice wedstrijden worden per wedstrijd bijgehouden en met digitale sheet vastgelegd, echter zullen de uitslagen niet gepubliceerd worden. Ook zal er geen rangschikking aan worden gekoppeld. De uitslagen van de 3 op 3 wedstrijden worden niet officieel bijgehouden.

Aangepaste spelregels toernooivorm 3 op 3 wedstrijden


Speelveld
a. Twee U13-wedstrijden 3 op 3 worden gelijktijdig op dezelfde ijsvlakte gespeeld. Beide wedstrijden worden in de breedte op een derde van de ijsvlakte gespeeld. Het middenvak blijft leeg.

b. Op beide blauwe lijnen dient een afscheiding te zijn aangebracht. Hiervoor gelden de volgende criteria:
- de afscheiding dient een over het ijs glijdende puck tegen te houden;
- de afscheiding dient zodanig geconstrueerd te zijn dat het verschuiven wordt beperkt;
- aan de afscheiding mogen geen uitstekende onderdelen zitten die de veiligheid van de spelers in gevaar kunnen brengen.

c. De competitiecommissie behoudt het recht een afscheiding om veiligheidsredenen te verbieden.

d. Aan beide speelvelden dienen twee banken geplaatst te worden (beide teams een bank).

e. Beide doelen worden tegenover elkaar geplaatst. De doelen worden op de beide cirkels geplaatst. De cirkellijn geldt als doellijn.

Teamsamenstelling
Gedurende het spel mogen van een U13-team niet meer dan drie spelers en eĢeĢn doelverdediger zich tegelijk op het speelveld bevinden.

Speeltijd
a. Beide wedstrijden worden gelijktijdig gespeeld.

b. Tijdens een toernooitje met drie clubs (zes teams) worden zes wedstrijden gespeeld volgens het volgende schema:
Wedstrijdtijd 1
1A - 2A en 1B - 2B
Wedstrijdtijd 2
3A - 2A en 3B - 2B
Wedstrijdtijd 3
1A - 3A en 1B - 3B
Wedstrijdtijd 4
1A - 2A en 1B - 2B
Wedstrijdtijd 5
3A - 2A en 3B - 2B
Wedstrijdtijd 6
1A - 3A en 1B - 3B

c. Deze wedstrijdjes duren 16 minuten doorlopende tijd ('vuile tijd').

d. Wisselsignaal
Om de 60 seconden klinkt een wisselsignaal. Het spel stopt niet.

Straffen
a. Bij een overtreding aangegeven door de scheidsrechter, zal aan de speler waarbij de overtreding is begaan een zogenoemde break away penalty shot worden toegewezen.

b. Een speler die een game misconduct penalty ontvangt zal automatisch geschorst worden voor de volgende wedstrijd.

c. Een speler die een match penalty ontvangt zal automatisch geschorst worden voor het restant van de toernooidag.

d. Schreeuwen, vloeken of klagen bij de scheidsrechter zal direct worden bestraft met een 10 minuten misconduct. De speler mag niet meer spelen in de betreffende wedstrijd.

e. Een team dat na het wisselsignaal de puck aanraakt wordt bestraft met een penalty shot break away tegen.

Overige afwijkende spelregels
a. Bij U13 3 op 3 wedstrijden zijn bodychecks niet toegestaan. Een bodycheck wordt bestraft zoals beschreven onder Straffen. Body contact is wel toegestaan.

b. Bij U13 3 op 3 wedstrijden zijn slapshots niet toegestaan. In het geval van een slapshot fluit de scheidsrechter af en legt hij de betreffende speler uit dat een slapshot niet is toegestaan. Indien dezelfde speler voor de tweede keer in de wedstrijd een slapshot geeft, wordt dat bestraft zoals beschreven onder Straffen.

c. Bij U13 3 op 3 wedstrijden worden face-offs uitsluitend genomen bij aanvang van de wedstrijd en na een blessureonderbreking. De face-off wordt genomen op de denkbeeldige middellijn.

d. Indien bij een U13 3 op 3 wedstrijd een doelpunt wordt gescoord wordt het spel hervat doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in eĢeĢn van de twee hoeken aan de korte zijde van het betreffende doel werpt.

e. Indien bij een U13 3 op 3 wedstrijd de scheidsrechter affluit omdat de doelverdediger de puck vasthoudt, wordt het spel hervat doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in eĢeĢn van de twee hoeken aan de korte zijde van het betreffende doel werpt.

NB: Bij een U13 3 op 3 wedstrijd moeten de doelverdedigers worden aangespoord om binnen drie seconden de puck zelf weer in het spel te brengen.

f. Indien bij een U13 3 op 3 wedstrijd de scheidsrechter affluit vanwege een overtreding, wordt het spel hervat met een zogenaamde break away penalty shot.

g. Bij een U13 3 op 3 wedstrijd worden doelpunten niet bijgehouden op het scorebord.

Bodychecken is niet toegestaan in de U13-competitie.

Vanaf het seizoen 2019-2020 is het niet meer geoorloofd om bodychecks te geven tot en met U13 leeftijdscategorie. Bodycontact zal zeker wel nog worden toegelaten. De reden waarom IJshockey Nederland tot dit besluit is gekomen is: 1) Omdat hiermee in andere landen veel succes wordt geboekt, 2) Omdat de focus voor de jonge speler gericht zal zijn op de uitvoering van de juiste techniek bij bodycontact en hierdoor ook een betere techniek ontwikkeld wordt om op latere leeftijd om te gaan met bodychecking. Bodycontact is een onderdeel van competitief ijshockey op alle leeftijdsniveaus.

Het concept van schaatsen, sturen van je tegenstander en positionering van je lichaam en tevens het op de juiste manier gebruiken van je stick (stick on puck) is een belangrijke en legale individuele tactiek. Legaal "bodycontact" treedt op wanneer een speler lichamelijk contact maakt tijdens het sturen en daarbij een poging doet de puck te veroveren. Een speler mag met het gebruik maken van zijn lichaam de puck scheiden van een puckdrager. Hij of zij maakt daarbij gebruik van zijn lichaam. Een illegale bodycheck bestaat uit het nemen van twee of drie schaatsslagen met als opzet om uitsluitend het lichaam te spelen en niet de puck. Ook het springen, contact met je hoofd, uitstrekken van je armen bij het contact maken en checken in de rug zijn illegale manieren van bodychecking.
Het belangrijkste verschil tussen bodycontact en bodychecking is dat bij bodycontact de verdedigende speler altijd de focus heeft om de puck te veroveren in plaats van het lichaam te spelen.

Leeftijdsbepaling U13

a. In de U13-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2011 (U13) of later.

b. In de U13-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement doelverdedigers geboren in 2010 (U14) uitkomen. Voordat deze doelverdedigers hun eerste competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie spelen dienen zij via het teamregistratieformulier (longlist) te worden aangemeld. De aldus aangemelde doelverdedigers mogen uitkomen in de U13 en hogere competities, waarin zij gezien hun leeftijd speelgerechtigd zijn.

c. In de U13-competitie mag op basis van artikel 19 van het sportreglement voor maximaal 3 spelers (mannelijk/vrouwelijk) plus 2 meisjes geboren in 2010 (U14) dispensatie worden aangemeld.

NB 1: Indien een speler geboren in 2010 via het teamregistratieformulier wordt aangemeld, is de dispensatie daarmee aangemeld.

NB 2: Spelers geboren in 2010 die via het teamregistratieformulier worden aangemeld voor dispensatie mogen alleen in de U13-competitie uitkomen. Deze regel staat bij U13 ter discussie. Optie is om dispensatiespelers bij U13 ook mee te laten spelen bij U15.