Voorzittershamer

23 oktober 201907:33

Door Joep Meijsen

Vanavond verkiezing nieuwe bondsvoorzitter

Vanavond staat de verkiezing van een nieuwe voorzitter voor IJshockey Nederland op het programma tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de ijshockeybond in Utrecht.

De positie van voorzitter is sinds het vertrek van Ruud Vreeman als voorzitter afgelopen juni vacant. Zijn functie wordt sindsdien waargenomen door vice-voorzitter Jan Hopstaken van de bond, die dat ook bij eerdere gelegenheden deed en die ook een van de kandidaten voor de permanente invulling van de functie is.

Rondom de ledenvergadering van op 11 september bleek dat zich nog twee kandidaten hadden gemeld voor de functie. Het gaat daarbij om voormalig bondsbestuurslid, -directeur en scheidsrechtersbaas Noud van Berkel en voormalig doelman en Heerenveen-voorzitter Danny Micola.

Tijdens de ledenvergadering op 11 september werd besloten dat er een verkiezing met tenminste drie kandidaten zou komen en werd er een commissie benoemd om te onderzoeken of de kandidaten voldoen aan de voorwaarden om volgens de regels als voorzitter van IJshockey Nederland te functioneren.

Vanavond gaat de verkiezingsprocedure verder. Op de vergadering brengt de ingestelde commissie verslag uit over hun bevindingen. Daarna is het woord aan de vergadering om de kandidaten daadwerkelijk toe te laten tot de verkiezingen. Deze kandidaten krijgen vervolgens ieder maximaal tien minuten om zich te presenteren aan de leden.

Vervolgens mogen andere betrokkenen, waaronder ereleden van de bond, ereleden en vertegenwoordigers van andere specifieke groepen die zich vooraf hebben gemeld maximaal twee minuten spreken om te adviseren, te be√Įnvloeden of een stemverklaring af te leggen. Daarna volgt in maximaal twee ronden de verkiezing van de nieuwe bondsvoorzitter. De procedure wordt vervolgens afgesloten met het installeren van de gekozen voorzitter.

Foto: Pixabay