Fairplayheader

Meldpunt incidenten

Om een duidelijke en overzichtelijke structuur te krijgen in de wijze van melding van incidenten van ongewenst gedrag is door IJshockey Nederland een procedure Meldpunt incidenten en een digitaal meldingsformulier ontwikkeld.

Indien besloten wordt om een melding van een incident in het kader van ongewenst gedrag via de clubvoorzitter aan IJshockey Nederland te doen, beoordeelt IJshockey Nederland naar aanleiding van de ernst van de melding of een vervolgonderzoek noodzakelijk is. Zie voor eventuele vervolgstappen op basis van de melding het document Meldpunt incidenten - Procedure en gebruiksaanwijzingen. Het aanmeldingsformulier incidenten wordt ingevuld op basis van artikel 2.2 van het document: Meldpunt incidenten - Procedure en gebruiksaanwijzingen. In het aanmeldingsformulier dienen diverse gegevens standaard te worden ingevuld. Vul de vragen op het meldingsformulier in, geef een duidelijke omschrijving van hetgeen is voorgevallen en druk op Verzenden. Het betreffende meldingsformulier kan te allen tijde ook worden ingezet voor het melden van gewenst gedrag, waarbij IJshockey Nederland deze voorbeelden ter illustratie kan gebruiken in het kader van FairPlay & Respect.