Cursus bench officials

IJshockey Nederland verzorgt een cursus voor bench officials. Tijdens de cursus komen de verschillende werkzaamheden van de bench officials aan bod.

Cursusopzet en -duur
Tijdens de cursus zullen de verschillende werkzaamheden van de bench officials aan de orde komen. De nadruk ligt op de voor de bench officials van belang zijnde regels rond straffen en het invullen van het wedstrijdformulier.

De cursus wordt in principe gedurende drie opeenvolgende weken op een vaste avond gegeven van 19:30 uur tot 22:00 uur.

De eerste twee avonden zal de theorie worden behandeld. De eerste avond staat voor het overgrote deel in het teken van de regels rond straffen. Tijdens de tweede avond zal vooral het invullen van het wedstrijdformulier aan de orde komen. Tijdens de laatste avond zal een test worden afgenomen bestaande uit een aantal algemene vragen en het invullen van een wedstrijdformulier. Op dezelfde avond zullen de antwoorden en de juiste invulling van het wedstrijdformulier worden besproken.

Plaats
De cursus zal worden gegeven op een door de club gewenste plaats. In principe is het niet de bedoeling dat individuele bench officials uit andere plaatsen zich aansluiten bij een cursus. U wordt verzocht eerst binnen uw eigen club na te gaan of er voldoende mensen zijn, die een cursus willen volgen. De cursus kan dan in die plaats worden gegeven. Mocht blijken dat een cursus in de eigen plaats niet haalbaar is, dan kunnen individuele bench officials zich aanmelden voor een cursus in een andere plaats. Mochten bench officials van meerdere clubs gezamenlijk een cursus willen volgen, dan is dat uiteraard mogelijk en kan in onderling overleg de plaats worden bepaald.

Minimale/maximale deelname en kosten
Het minimale aantal cursisten is 8, het maximale aantal 20. De kosten voor de lokale vereniging bedragen € 120.

Aanvraag voor een lokale cursus kan geschieden door een verzoek te sturen naar het bondsbureau van IJshockey Nederland (info@ijshockeynederland.nl) of naar één van de supervisors van de bench officials.

Jan Kerkhof (jan.kerkhof@ijshockeynederland.nl) verzorgt cursussen in Groningen, Leeuwarden en Heerenveen. Dick Passchier (dick.passchier@ijshockeynederland.nl) in de overige plaatsen.

Certificaat
Deelnemers die alle avonden aan de cursus hebben deelgenomen, ontvangen een certificaat.

Tot slot
De club dient kosteloos een geschikte ruimte beschikbaar te stellen en zorg te dragen voor een ‘beamer’, alsmede koffie en thee voor de cursisten. Elke cursist dient in het bezit te zijn van een exemplaar van de laatste versie van de Handleiding Bench Officials. Geprint of op een tablet. Desgewenst kan na de cursus een hand-out in pdf-formaat van de eerste twee cursusavonden beschikbaar worden gesteld.