Home OrganisatieBench Officials → Opleiding bench officials

Oplei­ding bench officials

Helaas ziet IJs¬≠hoc¬≠key Neder¬≠land met ingang van sei¬≠zoen 2020‚ÄČ‚Äď‚ÄČ2021 geen kans meer de Cur¬≠sus Bench Offi¬≠ci¬≠al op loca¬≠tie te geven. Dat bete¬≠kent niet dat er niets aan oplei¬≠ding en onder¬≠steu¬≠ning wordt gedaan.

Onder Opleidingen / Bench official vindt u meerdere handleidingen die u door zelfstudie in staat stellen de verschillende taken van de bench officials goed uit te voeren.

Voor ondersteuning hebben we gezorgd. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met een van onze supervisors voor de bench officials, Jan Kerkhof ([email protected]) of Dick Passchier ([email protected]).

Heeft u een ervaren bench official die in staat en bereid is zelf een cursus te geven dan ondersteunen wij dat van harte. Wij zullen hem of haar graag de cursus die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld ter beschikking stellen en op afstand zorgen voor ondersteuning. Mocht uw club interesse hebben, kunt u ook hiervoor contact opnemen met Jan Kerkhof of Dick Passchier.

Laatst gewijzigd op 14 december 2022 om 09:55