Home OrganisatieBench Officials → Supervisors bench officials

Super­vi­sors bench officials

IJs­hoc­key Neder­land heeft twee super­vi­sors voor bench offi­ci­als. Jan Kerk­hof en Dick Pas­schier ver­zor­gen alle infor­ma­tie die van belang is voor bench officials.

Heeft u vragen of opmerkingen over bench officialzaken, stuur dan een e-mail naar [email protected] of [email protected].

Laatst gewijzigd op 4 oktober 2022 om 11:46