Home OrganisatieOver onsBesturingsmodel en bestuursprofielenDeel 1: Besturingsmodel → 3. Commissies en kennisplatforms

3. ComĀ­misĀ­sies en kennisplatforms

Ter uitoefening van bepaalde tot de activiteiten van de bond behorende, voortdurende taken kunnen vaste commissies worden ingesteld, waarvan de leden en de voorzitter worden benoemd door de algemene ledenvergadering of het bondsbestuur al naar gelang met betrekking tot elke commissie afzonderlijk bij reglement is bepaald.
Voorts kunnen door de algemene ledenvergadering respectievelijk het bondsbestuur ter vervulling van de bepaalde opdrachten Ć©Ć©n of meerdere commissie(s) ad hoc worden benoemd. (Zie artikel 35 van het huishoudelijk reglement)

De vaste commissies van de bond zijn de navolgende (artikel 36 van het huishoudelijk reglement):
- de financiƫle commissie;
- de scheidsrechterscommissie;
- de medische commissie;
- de competitiecommissie;
- de commissie van beroep;
- de tuchtcommissie;
- het college van arbiters;
- de licentiecommissie.

IJshockey Nederland kent naast de bovenstaande commissies de volgende (nog op te richten) commissies en/of werkgroepen:
- Werkgroep seniorendivisies;
- Toetsingscommissie;
- Commissie Hall of Fame;
- Commissie Fairplay en Respect (nog op te richten);
- Commissie Verenigingsondersteuning (nog op te richten);
- Sponsorcommissie (nog op te richten);
- Technische Commissie (nog op te richten);
- Reglementencommissie (nog op te richten).

De leden van deze commissies en de voorzitter en leden van de overige commissies worden benoemd door de algemene ledenvergadering of het bondsbestuur al naar gelang met betrekking tot elke commissie afzonderlijk bij reglement is bepaald. De commissies, met uitzondering van de rechtsprekende commissies, zijn verantwoording schuldig aan het bondsbestuur. Tenzij bij reglement anders bepaald, treden de leden van een vaste commissie jaarlijks af, doch kunnen onmiddellijk worden herbenoemd (artikel 35 van het huishoudelijk reglement).

Commissie Benoeming Termijn
Competitiecommissie Bondsbestuur 1 jaar en herkiesbaar
Scheidsrechterscommissie Bondsbestuur 1 jaar en herkiesbaar
Tuchtcommissie Bondsbestuur 3 jaar en herkiesbaar
Commissie van beroep ALV 1 jaar en herkiesbaar
College van arbiters ƀLV 3 jaar en herkiesbaar
Financiƫle commissie ALV 1 jaar en herkiesbaar
Licentiecommissie Bondsbestuur 4 jaar en herkiesbaar
Medische commissie ALV 1 jaar en herkiesbaar
Toetsingscommissie Bondsbestuur 1 jaar en herkiesbaar
Commissie Hockey Hall of Fame Bondsbestuur

De vaste commissies en de commissies ad hoc zijn verantwoording schuldig aan het bondsbestuur (zie artikel 35 van het huishoudelijk reglement).

De rol en taken van de competitiecommissie zijn vastgelegd in artikel 34 van het huishoudelijk reglement en artikel 3 van het sportreglement.

De rol en taken van de scheidsrechterscommissie zijn vastgelegd in artikel 40 van het huishoudelijk reglement.

De rol en taken van de tuchtcommissie zijn vastgelegd in artikel 42 van het huishoudelijk reglement en artikel 5 van het tuchtreglement.

De rol en taken van de commissie van beroep zijn vastgelegd in artikel 42 van het huishoudelijk reglement en artikel 10 van het tuchtreglement.

De rol en taken van het college van arbiters zijn vastgelegd in artikel 34 van het huishoudelijk reglement en het arbitragereglement.

De rol en taken van de financiƫle commissie zijn vastgelegd in artikel 39 van het huishoudelijk reglement.

De rol en taken van de licentiecommissie zijn vastgelegd in artikel 37 van het huishoudelijk reglement en het licentiereglement.

De verantwoordelijkheid van het bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht is vastgelegd in artikel 49 van het huishoudelijk reglement.

Laatst gewijzigd op 11 december 2022 om 12:24