Home OrganisatieOver ons → Incassoregels

Incas­so­re­gels

De volgende facturen lopen mee in de incassoregeling:

 • Factuur contributie stichting/vereniging
 • Factuur competitieafdrachten
 • Facturen contributie individueel lidmaatschap
 • Facturen wedstrijdgelden

In de algemene ledenvergadering van IJshockey Nederland van 2 juni 2021 zijn de volgende incassoregels afgesproken:

 • Wanneer de factuur ineens binnen de betalingstermijn van 14 dagen wordt voldaan, ontvangen de clubs en contractanten een betalingskorting van 5%.
 • Indien de factuur niet ineens binnen de betalingstermijn van 14 dagen wordt voldaan, volgt een incassoprocedure met 8-maandelijkse termijnen per 15e van de maand. Voor iedere incasso zit een termijn van 4-daags aanzegging.
 • Wanneer de incasso mislukt, ontvangt de club/contractant een bericht dat de incasso is mislukt en dat de incasso binnen 7 dagen opnieuw naar de bank gaat.
 • Wanneer deze tweede incasso ook mislukt, ontvangt de club/contractant een boete van EUR 100,00. De club/contractant ontvangt hierover een brief met de betreffende factuur. De factuur van de boete dient door de club/contractant zelfstandig te worden overgemaakt en loopt niet mee in de incassoregeling.
 • De originele incasso mag zelfstandig binnen 7 dagen door de club/contractant worden overgemaakt.
 • Mislukte incasso’s lopen mee in de volgende incassoronde.
 • Van mislukte incasso’s wordt melding gemaakt bij de licentiecommissie.

Voor de overige kosten geldt de incassoregeling en de 5%-korting niet en wordt verwezen naar artikel 45 van het huishoudelijk reglement.

Laatst gewijzigd op 27 oktober 2021 om 20:50