Nijmegen maakte de komst van Sandvik op 4 december bekend en afgelopen weekeinde debuteerde hij tegen Antwerpen en Geleen. Daar zal het echter bij blijven. 'In overleg met het bestuur werd duidelijk dat Sandvik’s persoonlijke omstandigheden van dien aard zijn, dat dit een negatieve weerslag op de rest van het team zou hebben. De Fin wilde dit laatste voorkomen en gaf aan in privésfeer aan zijn eigen problemen te willen werken', zo meldt Nijmegen op de eigen website.

Sandvik heeft Nijmegen de kosten van de internationale transfer terugbetaald. Over de exacte omstandigheden die Sandvik ertoe brengen zijn contract in te leveren doet de club geen gedetailleerde mededelingen. Wel wenst Devils hem een spoedig herstel toe. Het is nog niet duidelijk of Nijmegen op zoek gaat naar een opvolger.