8.1 Func­ti­o­ne­ren

Het bondsbestuur functioneert in al haar facetten als collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid jegens elkaar en IJshockey Nederland, zowel intern als extern;
De bestuursleden verdelen de aandachtsgebieden (passend bij individuele competenties en interesses), waarvoor ze als eerste aanspreekbaar zijn, maar waarvoor men gezamenlijk verantwoordelijk is;
De bestuurlijke aandacht gaat uit naar het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten en minder naar de dagelijkse gang van zaken c.q. de uitvoering binnen een aandachtsgebied.

Laatst gewijzigd op 11 december 2022 om 12:42