Home OrganisatieOver onsBesturingsmodel en bestuursprofielenDeel 2: Bestuursprofielen8. Bestuursprofielen → 8.3 Competenties individuele bestuurders

8.3 Com­pe­ten­ties indi­vi­du­e­le bestuurders

Affiniteit met de ijshockeysport in al haar facetten;
- Heeft een HBO+ werk- en denkniveau;
- Representatief;
- Stelt het algemeen belang van IJshockey Nederland boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen IJshockey Nederland;
- Communicatieve vaardigheden;
- Betrouwbaar;
- Integer;
- Organisatorisch vermogen;
- Teamspeler;
- Het openstaan voor en het geven van feedback;
- Bestuurlijke en/of managementervaring strekt tot de aanbeveling;
- Visie en strategisch denkniveau, welke inspirerend kan worden overgedragen;
- Gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht;
- Besluitvaardig;
- Empathisch vermogen;
- Niet clubgebonden;
- Bezit de kwaliteit om de beleidsvisie van IJshockey Nederland uit te dragen;
- Aantoonbare leiderschapservaring;
- Creatief en initiatiefrijk.

Laatst gewijzigd op 11 december 2022 om 12:47