Agenda

Kopieer deze url en plak hem in je agenda-app

Url gekopieerd naar klembord

Agenda

Kopieer deze url en plak hem in je agenda-app

Url gekopieerd naar klembord

Deelnemende teams
Alcmaria Flames Alkmaar U11/U9
Amsterdam Tigers U11/U9
Yeti's Breda U11/U9
Red Eagles 's-Hertogenbosch U11/U9
Hijs Hokij Den Haag U11/U9
Dordrecht Lions U11/U9
Eindhoven Kemphanen U11/U9
Smoke Eaters Geleen U11/U9
GIJS Groningen U11/U9
UNIS Flyers Heerenveen U11/U9
Blue Mountain Cougars Hoorn U11/U9
OG Capitals Leeuwarden U11/U9
Leiden Lions U11/U9
Nijmegen Devils U11
Tilburg Trappers U11/U9
IJCU Dragons Utrecht U11/U9
Zoetermeer Panters U11/U9

Speelveld
a. U11- en U9-wedstrijden worden gelijktijdig op dezelfde ijsvlakte gespeeld. U9-ijshockey wordt in de breedte op een derde van de ijsvlakte gespeeld. U11-ijshockey wordt in de lengte op twee derde van de ijsvlakte gespeeld.

b. Op de denkbeeldige lijn (op 21.32 meter vanaf de korte boarding en op 1.5 meter afstand van de blauwe lijn) tussen het U9-speelveld en het U11-speelveld dient een afscheiding te zijn aangebracht. Hiervoor gelden de volgende criteria:
- de afscheiding dient een over het ijs glijdende puck tegen te houden;
- de afscheiding dient zodanig geconstrueerd te zijn dat het verschuiven wordt beperkt;
- aan de afscheiding mogen geen uitstekende onderdelen zitten die de veiligheid van de spelers in gevaar kunnen brengen.

c. De competitiecommissie behoudt het recht een afscheiding om veiligheidsredenen te verbieden.

d. In het U9-speelveld dienen op het ijs tegen de reguliere boarding aan de korte zijde van de ijsbaan twee spelersbanken te worden geplaatst.

e. U11 maakt gebruik van de reguliere spelersbanken.

f. Bij U9-ijshockey dient tussen de achterkant van het doel en de boarding een strook van eĢeĢn meter ijs open te zijn. Het midden van het doel staat op de lengteas die het speelveld in twee gelijke helften verdeelt. Bij U9-ijshockey is het doel 130 cm breed en 90 cm hoog, binnenkant paal gemeten.

g. Bij U11-ijshockey wordt op een fictieve doellijn op 2.5 meter van de blauwe lijn eĢeĢn van de doelen geplaatst. Het andere doel wordt op de reguliere plaats op de reguliere doellijn geplaatst. Het midden van de doelen staat op de lengteas die het speelveld in twee gelijke helften verdeelt. Bij U11-ijshockey worden reguliere ijshockeydoelen gebruikt.

Teamsamenstelling
a. Gedurende het spel mogen van een U9-team niet meer dan vijf spelers - vier veldspelers en eĢeĢn doelverdediger - zich tegelijk op het speelveld bevinden.

b. Gedurende het spel mogen van een U11-team niet meer dan zes spelers - vijf veldspelers en eĢeĢn doelverdediger - zich tegelijk op het speelveld bevinden. Een U11-team moet uit minimaal 5 spelers en een doelverdediger bestaan.

Speeltijd
a. U11- en U9-wedstrijden worden gelijktijdig gespeeld.

b. Tijdens een toernooitje met drie clubs worden zes wedstrijdjes gespeeld volgens het volgende schema:

team A vs team B
team C vs team B
team C vs team A
team B vs team A
team B vs team C
team A vs team C

c. Deze wedstrijdjes duren 15 minuten doorlopende tijd ('vuile tijd').

Wisselsignaal
Om de 90 seconden klinkt een wisselsignaal, alle spelers gaan dan naar de bank. Na het wisselsignaal gaat het spel door, er volgt geen face off. Een doelpunt kan na een wissel pas worden gescoord nadat er minimaal Ć©Ć©n pass is gegeven van een speler naar de ander. Wordt er zonder dat er een pass is gegeven gescoord, dan telt dit doelpunt niet en gaat het spel meteen weer door.

Straffen
a. Bij een overtreding aangegeven door de scheidsrechter, zal aan de speler waarbij de overtreding is begaan een zogenoemde break away penalty shot worden toegewezen.

b. Een speler die een game misconduct penalty ontvangt zal automatisch geschorst worden voor de volgende wedstrijd.

c. Een speler die een match penalty ontvangt zal automatisch geschorst worden voor het restant van de toernooidag.

d. Schreeuwen, vloeken of klagen bij de scheidsrechter zal direct worden bestraft met een 10 minuten misconduct. De speler mag niet meer spelen in de betreffende wedstrijd.

e. Een team dat na het wisselsignaal de puck aanraakt wordt bestraft met een penalty shot break away tegen.

Overige afwijkende spelregels
a. Bij U11 en U9 zijn body checks niet toegestaan. Een body check wordt bestraft zoals beschreven onder Straffen.

b. Bij U11 en U9 zijn slapshots niet toegestaan. In het geval van een slapshot fluit de scheidsrechter af en legt hij de betreffende speler uit dat een slapshot niet is toegestaan. Indien dezelfde speler voor de tweede keer in de wedstrijd een slapshot geeft, wordt dat bestraft zoals beschreven onder Straffen.

c. Bij U11 en U9 zijn de icing- en off-side-spelregel niet van toepassing.

d. Bij U11 en U9 worden de face-offs uitsluitend bij aanvang van de wedstrijd genomen op de denkbeeldige middellijn. Bij alle andere onderbrekingen wordt de puck , door de scheidsrechter, direct weer in het spel gebracht. Dit om aantal speelminuten optimaal te beĆÆnvloeden.

e. Indien bij U11 en U9 de scheidsrechter affluit omdat de doelverdediger de puck vasthoudt of als er een goal is gescoord wordt het spel hervat doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in eĢeĢn van de twee hoeken aan de korte zijde van het betreffende doel werpt. De scheidsrechter dient dit z.s.m. te doen om de doorgang van de wedstrijd te stimuleren.

NB: Ook bij U11 en U9 moeten de doelverdedigers worden aangespoord om binnen drie seconden de puck zelf weer in het spel te brengen.

g. Bij U9 worden doelpunten niet bijgehouden op het scorebord. Bij U11 kan eventueel de score bijgehouden worden op het scorebord. Uitslagen bij U11 en bij U9 worden niet geregistreerd.

Leeftijdsbepaling U11, U9 seizoen 2022-2023
a. Bij de U9 mogen junioren uitkomen geboren in 2014 (U9) of later.

b. Bij de U9 mogen tevens junioren uitkomen geboren in 2013 (U10), die in het vorige seizoen (seizoen 2021-2022) voor de eerste keer meededen bij de U9 of die dat in het huidige seizoen (seizoen 2022-2023) voor de eerste keer doen.

c. Bij de U11 mogen junioren uitkomen geboren in 2012 of later.

d. Bij de U11 mogen tevens junioren uitkomen geboren in 2011 (U12), die in het vorige seizoen (seizoen 2021-2022) voor de eerste keer meededen bij de U11 of die dat in het huidige seizoen (seizoen 2022-2023) voor de eerste keer doen.