9.1 AlgeĀ­meen over bestuursleden

De voorzitter is de enige bestuurder die in functie benoemd wordt. De overige bestuursleden worden als lid van het bestuur benoemd. Het bestuur verdeelt onderling de aandachtsgebieden. Bestuursleden krijgen specifieke aandachtsgebieden in hun portefeuille al naar gelang hun competenties, interesse en de beschikbare tijd. De verdeling wordt gepubliceerd op de website.

Het behoort tot de mogelijkheden om bepaalde algemene of specialistische taken te delegeren naar een collega-bestuurslid in verband met de specifieke kennis/deskundigheid van dat bestuurslid. Een dergelijke delegatie van taken en bevoegdheden dient wel in het bestuur vastgesteld te worden. Het bestuurslid dat taken of bevoegdheden delegeert, blijft wel eindverantwoordelijk.

Laatst gewijzigd op 11 december 2022 om 12:58