9.3 Vice­voor­zit­ter

Het profiel van de vicevoorzitter bestaat naast de competenties voor de individuele bestuurder ook uit de volgende onderdelen:
• heeft een persoonlijkheid die vertrouwen uitstraalt en kan van daaruit een leidende en verbindende rol vervullen binnen en buiten IJshockey Nederland;
• heeft de vaardigheid om diplomatie, gezag en charisma met elkaar te verbinden
• heeft de bereidheid om IJshockey Nederland (nationaal en internationaal) bestuurlijk te vertegenwoordigen;
• heeft affiniteit met het werken in grote organisaties (bedrijfsvoering/beleidscyclus).
De vicevoorzitter is bij afwezigheid of op basis van delegatie de plaatsvervanger van de voorzitter en heeft op die momenten dezelfde taken en bevoegdheden.

Laatst gewijzigd op 11 december 2022 om 13:00