9.4 Bestuurs­lid secre­ta­ris en juri­di­sche zaken

De secretaris is verantwoordelijk voor de algehele verslaglegging van het bestuur. De secretaris is tevens secretaris van de algemene ledenvergadering en coördineert de beleidscyclus. De secretaris is belast met de communicatie tussen en binnen de geledingen binnen IJshockey Nederland.

Het profiel van de secretaris bestaat naast de competenties voor de individuele bestuurder
ook uit de volgende onderdelen:
• heeft affiniteit met het werken in (grote) organisaties (bedrijfsvoering/beleidscyclus);
• draagt zorg voor interne informatie- en communicatieverstrekking;
• heeft kennis van administratieve processen;
• heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift;
• is nauwkeurig, goed in plannen en het stellen van prioriteiten.

Het bestuurslid juridische zaken draagt zorg voor de juridische kennis binnen het bondsbestuur. Het bestuurslid juridische zaken staat het bondsbestuur en de medewerkers bij in het beoordelen en afhandelen van juridische zaken. De portefeuillehouder juridische zaken kan eventueel optreden namens IJshockey Nederland in onderhandelingen met derden. Het bestuurslid juridische zaken adviseert aan het bondsbestuur over beslissingen met een juridische achtergrond. Het bestuurslid juridische zaken ondersteunt de reglementencommissie bij de samenstelling van reglementen.

Het profiel van het bestuurslid juridische zaken bestaat naast de competenties voor de individuele bestuurder ook uit de volgende onderdelen:
• is juridisch onderlegd;
• is pragmatisch, deskundig en adviesvaardig;
• is nauwgezet;
• is punctueel;
• is analytisch.

Laatst gewijzigd op 11 december 2022 om 13:01