Home Regle¬≠men¬≠tenAccommodatiereglement → Artikel 12: Veiligheid

Arti­kel 12: Veiligheid

Alle accommodaties met de status van een A- of B-locatie moeten aan onderstaande eisen voldoen. Voor C-locaties wordt onderstaande ten zeerste aanbevolen.
a. Spelers- en strafbanken dienen fysiek afgeschermd te worden van het publiek. Ook dienen fysieke maatregelen genomen te zijn zodat geen voorwerpen of vloeistoffen naar de spelers, teamofficials en bench-officials gegooid kan worden.
b. De weg van kleedkamers naar het ijs vice versa moet ten behoeve van spelers en scheidsrechters fysiek (bijvoorbeeld middels vaste hekken of spelerstunnel) en middels personeel/stewards beveiligd zijn, zodat geen voorwerpen of vloeistoffen naar de scheidsrechters gegooid kunnen worden én zodat geen fysiek contact tussen scheidsrechters en toeschouwers mogelijk is. Zolang spelers en/of scheidsrechters zich nog niet op ijs of in de kleedkamer bevinden, mogen niet geautoriseerde personen zich niet op deze plek (kunnen) begeven.
c. Voorafgaande, tijdens en na de wedstrijden mogen zich slechts geautoriseerde personen in de onmiddellijke omgeving van de kleedkamers bevinden.
d. Onder ‚Äúgeautoriseerde personen‚ÄĚ wordt verstaan spelers en teambegeleiding van beide teams (die als zodanig geregistreerd staan in het ledenbestand van IJshockey Nederland), scheidsrechters en supervisors van dienst, bench-officials, leden van het bondsbestuur, herkenbaar beveiligingspersoneel, ijsbaanpersoneel en mediavertegenwoordigers (de laatste groep echter uitsluitend 15 minuten of later na afloop van de wedstrijd).
e. IJNL zal, wanneer nodig, per A- en B-locatie een op de locatie gerichte instructie verstrekken waaraan minimaal moet worden voldaan met betrekking tot de onderdelen die in dit artikel worden genoemd.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48