Home Regle¬≠men¬≠tenAccommodatiereglement → Artikel 5: Accommodatielicentie

Arti­kel 5: Accommodatielicentie

a. Een accommodatielicentie wordt verstrekt aan een lid dat voldoet aan het sportreglement en de in dit reglement genoemde voorwaarden.
b. Een lid wordt toegelaten tot een divisie indien dit lid over de juiste accommodatielicentie beschikt.
c. Indien een lid promoveert en derhalve over een hoger ingeschaalde locatie dient te beschikken of een lid over een nieuwe locatie beschikt, zal voor aanvang van het seizoen de accommodatie door IJNL gecontroleerd worden op de artikelen in dit reglement.
d. Op alle locaties zal gedurende het seizoen controle worden uitgeoefend op de in dit reglement genoemde artikelen. Scheidsrechters en door IJNL bevoegd geachte personen kunnen overtredingen melden bij het bondsbureau van IJNL.
e. De onder d. genoemde controle wordt uitgebreid met een controle op de voorzieningen voor toeschouwers:
1. Voor de Eredivisie moet men minimaal over 400 tribuneplaatsen beschikken. Hierbij gaat de voorkeur uit naar overwegend zitplaatsen.
2. Er dienen voldoende voorzieningen aanwezig te zijn om maatregelen te kunnen treffen bij zogenaamde risicowedstrijden.
3. Voor niet A-locaties geldt dat indien geen bescherminggevend glas boven op de bestaande boarding is aangebracht, dient er een neutrale ruimte van minimaal 1,65 meter rondom het speelveld te zijn aangebracht waartussen zich geen publiek mag bevinden.
4. Tijdens wedstrijden dient men gebruik te kunnen maken van de EHBO-ruimte en dient er EHBO-personeel aanwezig te zijn.
5. Er dienen voldoende toiletten aanwezig te zijn in relatie tot het aantal beschikbare tribuneplaatsen. De ligging van deze toiletten kan van belang zijn bij eventuele risicowedstrijden.
6. Bij de Eredivisie en Eerste divisie (indien van toepassing) moet het mogelijk zijn een afgescheiden tribunedeel voor gasten te cre√ęren.
7. De kleedkamers dienen schoon en conform de huidige eisen van hygi√ęne te worden aangeboden aan de teams. De betreffende teams dienen de kleedkamer in ordentelijke staat achter te laten.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48