Home Regle¬≠men¬≠tenAccommodatiereglement → Artikel 2: Facilteiten

Arti­kel 2: Facilteiten

a. Een kunstijsbaan dient te voldoen aan de bepalingen zoals omschreven in dit accommodatiereglement, het sportreglement en het IIHF-spelregelboek.
b. Verlichting van het speelveld:
In aansluiting op, en ter specificatie van het IIHF-spelregelboek dient de gemiddelde, horizontale verlichtingssterkte op de ijsvloer in gebruikstoestand bij wedstrijden
- op A-locaties minimaal 700 lux te zijn en wordt een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van 1200 lux aanbevolen.
- op overige locaties minimaal 700 lux te zijn en wordt een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van 1000 lux aanbevolen.
c. Dopingcontrole:
1. Bij een dopingcontrole binnen wedstrijdverband is de thuisspelende club c.q. vereniging/stichting verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een dopingcontrolestation. Het dopingcontrolestation dient te voldoen aan de door dopingcontrole-uitvoerende organisatie gestelde vereisten.
2. Een thuisspelende club c.q. vereniging/stichting dient te assisteren bij het inrichten van het dopingcontrolestation, zodra zij door de dopingcontrole-official of de contactpersoon voor dopingcontroles op de hoogte zijn gesteld van een dopingcontrole.
d. A-locaties dienen te beschikken over een internetverbinding ten behoeve van het live invullen van het wedstrijdformulier. Voor overige locaties wordt dit ten zeerste aanbevolen.
e. Alle locaties dienen te beschikken over een separate ruimte ten behoeve van bench officials, waar zij hun werkzaamheden kunnen verrichten. Deze ruimte dient plaats te bieden aan minimaal 5 personen en heeft (ook) een internetaansluiting.
f. Alle locaties dienen te beschikken over een separate EHBO-ruimte. Tijdens wedstrijden dient er EHBO-personeel aanwezig te zijn.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48