Home Regle¬≠men¬≠tenAccommodatiereglement → Artikel 11: Dispensatie

Arti­kel 11: Dispensatie

Het bondsbestuur heeft het recht inzake dit reglement aan de leden dispensatie te verlenen.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48