Home Regle¬≠men¬≠tenAccommodatiereglement → Artikel 9: Tribuneplaatsen

Arti­kel 9: Tribuneplaatsen

a. De lokale overheid stelt per accommodatie het maximaal aantal tribuneplaatsen vast. Het is de leden verboden meer kaarten te verkopen voor één wedstrijd dan het maximale aantal.
b. Het thuisspelende lid dient per wedstrijd plaatsen te reserveren zoals dat in het sportreglement omschreven is.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48