Home Regle¬≠men¬≠tenAccommodatiereglement → Artikel 6: Risicowedstrijden

Arti­kel 6: Risicowedstrijden

Voor het begrip risicowedstrijden en de te nemen maatregelen geldt het bepaalde in het artikel 42 van het sportreglement van de IJNL. Alle veiligheidsmaatregelen behoeven de goedkeuring van het bondsbestuur en de lokale politie. Indien het thuisspelende lid de vereiste maatregelen niet treft, is hij strafbaar conform artikel 2 van het tuchtreglement van de IJNL.
Aan de accommodatie worden de volgende aanvullende eisen gesteld:
a. Supporters dienen via gescheiden ingangen tot de accommodatie toegelaten te worden. Zij worden bij binnenkomst door de suppoosten van één of beide teams of door beveiligingsbeambten gefouilleerd. Bij de kassa c.q. ingang dient een bord te worden aangebracht waarop staat aangegeven dat er wordt gefouilleerd.
b. Voor de genodigden wordt gebruik gemaakt van een aparte ingang.
c. De supporters worden ondergebracht in aparte vakken die voorzien zijn van een deugdelijke afscheiding.
d. Veiligheidsmaatregelen moeten kunnen worden uitgevoerd zonder dat dit aanleiding geeft tot betaling van enige schadeloosstelling als gevolg van gederfde inkomsten.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48