Home Regle­men­tenBijlage bij het sportreglement → Bijlage I: Switchen spelers tussen BeNe-League (en Oberliga) en Eredivisie

Bij­la­ge I: Swit­chen spe­lers tus­sen BeNe-Lea­gue (en Ober­li­ga) en Eredivisie

a. De definitie van een BeNe-League- en/of Oberliga-speler is een speler die in het seizoen 2021-2022 of in seizoen hiervoor tien of meer wedstrijden op de wedstrijdsheet van een wedstrijd in de BeNe- League en/of Oberliga heeft gestaan.

b. Spelers tot en met U21 (spelers geboren in 2002 of later), niet zijnde imports, mogen vanaf de start van de competities onbeperkt meespelen in de Eredivisie.

c. Een lid dat met een vertegenwoordigend team in de BeNe-League, Oberliga en Eredivisie speelt, kan voor aanvang van het seizoen een onbeperkt aantal BeNe-League en/of Oberliga-spelers geboren in 2001, 2000, 1999, niet zijnde import spelers, aanmelden die onbeperkt kunnen meespelen in de reguliere competitie van de Eredivisie, met als uitzondering de play-offs. Als aanvang van de competitie wordt de dag aangemerkt waarop de eerste wedstrijd van de voorcompetitie (reguliere competitie) van de Eredivisie van het betreffende team wordt gespeeld. De spelers die worden aangewezen worden aangemerkt als ‘Switchspeler’ Eredivisie.

d. Uitzondering op regel c zijn goalies, deze kunnen ongeacht leeftijd worden ingezet als ‘Switchspeler’, mits vooraf aangemeld. Bij het inzetten van een goalie behoort deze tot een van de twee spelers die kan worden ingezet.

e. Een lid mag per wedstrijd van de Eredivisie maximaal 2 ‘Switchspelers’ op de wedstrijdsheet opstellen.

f. Het is spelers geboren in 2001, 2000, 1999 tenzij aangewezen als ‘Switchspeler’, niet toegestaan om deel te nemen aan een wedstrijd in de Eredivisie. Mocht een speler geboren in 2001, 2000, 1999, niet zijnde ‘Switchspeler’, toch deelnemen aan een wedstrijd van de Eredivisie, dan is de wedstrijd reglementair verloren met 5-0 en ontvangt het team 3 extra verliespunten.

NB: Spelers ouder dan 23 jaar (geboren 1998 en eerder) mogen niet worden ingezet in de Eredivisie.

g. Tijdens de play offs is het niet toegestaan zogenaamde ‘Switchspelers’ in te zetten.

h. Uitzonderingen op 1c, d, e, f, g, zijn die BeNe-League-en/of Oberliga-spelers die vanaf het begin van het seizoen definitief aansluiten bij een Eredivisie divisieteam.

i. Een BeNe-League- en/of Oberliga-speler die vanaf het begin van het seizoen definitief aansluit bij een Eredivisieteam, kan na 1 september 2022 geen nationale transfer aanvragen voor het seizoen 2022- 2023.

j. Een BeNe-League- en/of Oberliga-speler die definitief aangesloten is bij een Eredivisieteam, die in het seizoen toch deelneemt aan een BeNe-League- en/of Oberliga wedstrijd van een team in dezelfde stad, levert per overtreding een boete op van € 500,00 plus 6 punten in mindering op het puntentotaal van dat moment bij het betreffende Eredivisieteam. Vindt deze constatering plaats in een play-off wedstrijd, dan wordt het Eredivisieteam waarvan de speler afkomstig is direct uit de (Play Off)competitie gehaald.

k. Tegenstanders houden toezicht op vermelding van spelers op de sheet.

l. Bij meer spelers op de sheet dan daadwerkelijk in de bank of op het ijs wordt de scheidsrechter geĂŻnformeerd.

NB: Maar ook bij minder spelers in de bank of op het ijs dan op de sheet.

m. Alleen spelers die bij aanvang van de wedstrijd daadwerkelijk aanwezig zijn mogen op de sheet worden vermeld. Met uitzondering van een speler die zich voor de tweede periode omgekleed bij de arbitrage meldt.

n. Als een speler bij het begin van de tweede periode niet is gearriveerd, mag deze in de betreffende wedstrijd niet meer spelen en wordt zijn naam van het sheet verwijderd.

o. Achteraf reclameren is niet mogelijk.

p. In niet voorziene gevallen kan de competitieleider een besluit nemen.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47