Home Regle­men­tenBijlage bij het sportreglement seizoen 2023-2024 → Bijlage I: Switchen spelers tussen BeNe-League (en Oberliga) en Eredivisie

Bij­la­ge I: Swit­chen spe­lers tus­sen BeNe-Lea­gue (en Ober­li­ga) en Eredivisie

a. De definitie van een BeNe-League- en/of Oberliga-speler is een speler die in het seizoen voorafgaande aan het lopende seizoen tien of meer wedstrijden op de wedstrijdsheet van een wedstrijd in de BeNe-League en/of Oberliga heeft gestaan.

b. Spelers tot en met U23 (spelers geboren in 2001 of later), niet zijnde imports, mogen vanaf de start van de competities onbeperkt meespelen in de Eredivisie.

c. Een lid dat met een vertegenwoordigend team in de BeNe-League, Oberliga en Eredivisie speelt, kan voor aanvang van het seizoen een onbeperkt aantal BeNe-League en/of Oberliga-spelers, niet zijnde imports, geboren 2001 (2023-2024), 2002 (2024-2025), 2003 (2025-2026) of eerder aanmelden die onbeperkt kunnen meespelen in de Eredivisie. Als aanvang van de competitie wordt de dag aangemerkt waarop de eerste wedstrijd van de Eredivisie van het betreffende team wordt gespeeld. De spelers die worden aangewezen worden aangemerkt als ‘switch spelers’ Eredivisie. De aanmelding geschiedt via een mail naar de competitieleider, met vermelding van de namen en geboortedata van de betreffende spelers.

d. Uitzondering op regel c zijn goalies, deze kunnen ongeacht leeftijd worden ingezet als ‘Switchspeler’, mits vooraf aangemeld. Bij het inzetten van een goalie behoort deze tot een van de twee spelers die kan worden ingezet.

e. Een lid mag per wedstrijd van de Eredivisie maximaal 2 ‘Switchspelers’ op de wedstrijdsheet opstellen.

f. Het is spelers geboren in 2000 (2023-2024), 2001 (2024-2025), 2002 (2025-2026) of eerder, tenzij aangewezen als ‘switch-speler’(waaronder doelverdedigers), niet toegestaan om deel te nemen aan een wedstrijd in de Eredivisie. Mocht een speler geboren in 2000 (2023-2024), 2001 (2024-2025), 2002 (2025-2026) of eerder, niet zijnde ‘switch-speler’, toch deelnemen aan een wedstrijd van de Eredivisie, dan wordt de wedstrijd reglementair verloren met 5-0 en ontvangt het team 3 extra verliespunten en een boete van € 250,00.

g. Tijdens de kwartfinales, halve finales en finales play-offs is het niet toegestaan zogenaamde ‘Switchspelers’ in te zetten. Voor de kwartfinales, halve finales en finales play-offs zijn slechts die BeNe League- en/of Oberliga U23-spelers (waaronder doelverdedigers) gerechtigd in het Eredivisieteam uit te komen die in totaal minimaal 5 keer op de sheet hebben gestaan voor de reguliere competitie in de Eredivisie.

h. Uitzonderingen op dit artikel lid c., d., e., f. en g. zijn die BeNe-League- en/of Oberliga-spelers die vanaf het begin van het seizoen definitief aansluiten bij een Eredivisieteam.

i. Een BeNe-League- en/of Oberliga-speler die vanaf het begin van het seizoen definitief aansluit bij een Eredivisieteam, kan na 1 september 2023 geen nationale transfer aanvragen voor het seizoen 2023- 2024.

j. Een BeNe-League- en/of Oberliga-speler die definitief aangesloten is bij een Eredivisieteam, die in het seizoen toch deelneemt aan een BeNe-League- en/of Oberliga wedstrijd van een team in dezelfde stad, levert per overtreding een boete op van € 500,00 plus 6 punten in mindering op het puntentotaal van dat moment bij het betreffende Eredivisieteam. Vindt deze constatering plaats in een play-off wedstrijd, dan wordt het Eredivisieteam waarvan de speler afkomstig is direct uit de (Play Off) competitie gehaald.

k. Tegenstanders houden toezicht op vermelding van spelers op de sheet.

l. Bij meer of minder spelers op de sheet dan daadwerkelijk in de bank of op het ijs wordt de scheidsrechter geĂŻnformeerd.

m. Alleen spelers die bij aanvang van de wedstrijd daadwerkelijk aanwezig zijn mogen op de sheet worden vermeld. Met uitzondering van een speler die zich voor de tweede periode omgekleed bij de arbitrage meldt.

n. Als een speler bij het begin van de tweede periode niet is gearriveerd en aangemeld bij de arbitrage, mag deze in de betreffende wedstrijd niet meer spelen en wordt zijn naam van het sheet verwijderd.

o. Reclameren kan tijdens de wedstrijd. Na sluiting van de online wedstrijdsheet is reclameren niet meer mogelijk.

p. In niet voorziene gevallen kan de competitieleider een besluit nemen.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 10:43