Home Regle¬≠men¬≠ten → Bijlage VII: Aangepaste spelregels Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie, Zesde divisie, Studentencompetitie en Vrouwencompetitie

Bij­la­ge VII: Aan­ge­pas­te spel­re­gels Twee­de divi­sie, Der­de divi­sie, Vier­de divi­sie, Vijf­de divi­sie, Zes­de divi­sie, Stu­den­ten­com­pe­ti­tie en Vrouwencompetitie

In de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie, Zesde divisie, studentencompetitie en vrouwencompetitie zijn body checks niet toegestaan.

Laatst gewijzigd op 9 juli 2024 om 10:54