Home Regle¬≠men¬≠tenBijlage bij het sportreglement → Bijlage II: Switchen spelers tussen Eredivisie, Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie en Zesde divisie

Bij­la­ge II: Swit­chen spe­lers tus­sen Ere­di­vi­sie, Twee­de divi­sie, Der­de divi­sie, Vier­de divi­sie, Vijf­de divi­sie en Zes­de divisie

a. Het is toegestaan om maximaal drie met naam genoemde seniorenspelers van de lagere seniorendivisies (Tweede, Derde, Vierde, Vijfde of Zesde divisie) te laten uitkomen in de Eredivisie. Wanneer die betreffende seniorenspelers drie wedstrijden in de Eredivisie hebben gespeeld, is het deze spelers niet meer toegestaan in een lagere seniorendivisie te spelen. Het moment dat een seniorenspeler van een lagere seniorendivisie aan het teamregistratieformulier van de eredivisie of eerste divisie wordt toegevoegd is de speler automatisch voor hoger spelen aangemeld en wordt het aantal wedstrijden in de Eredivisie geregistreerd. Dit lid is een uitbreiding van de basisregel die in artikel 19, lid a van het sportreglement is opgenomen.

b. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een wedstrijd in de Eredivisie hebben gespeeld op basis van artikel 19, lid c van het sportreglement, niet toegestaan in een lagere seniorendivisie (Tweede, Derde, Vierde, Vijfde of Zesde divisie) uit te komen.

c. Voor het switchen van juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) tussen de Tweede, Derde, Vierde divisie is de basisregel van toepassing die in artikel 19, lid c van het sportreglement is opgenomen: ‚ÄúVoor een juniorenspeler geldt de basisregel dat hij gerechtigd is om uit te komen in iedere competitie waarin zijn leeftijdscategorie op basis van de leeftijdsbepaling van die competitie mag uitkomen.‚ÄĚ Dit betekent dat juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) onbeperkt mogen switchen tussen de Tweede, Derde, Vierde divisie en U21-competitie.

d. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een wedstrijd in de U21-competitie hebben gespeeld, niet toegestaan in de Vijfde of Zesde divisie te spelen.

e. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een wedstrijd in de Vijfde divisie hebben gespeeld, niet toegestaan in een andere seniorendivisie of de U21-competitie uit te komen.

f. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een wedstrijd in de zesde divisie hebben gespeeld, niet toegestaan in een andere seniorendivisie of de U21-competitie uit te komen.

g. Wanneer een seniorenspeler vijf wedstrijden in een hogere seniorendivisie (Tweede, Derde, Vierde, Vijfde of Zesde divisie) heeft gespeeld, is het niet meer toegestaan in een lagere divisie te spelen. De vijf wedstrijden kunnen over meerdere divisies zijn verdeeld. Het gaat om in totaal vijf wedstrijden en niet om vijf wedstrijden per divisie.

Voorbeelden:
- Na vijf wedstrijden in de Tweede divisie is het niet meer toegestaan in de Derde, Vierde, Vijfde en Zesde divisie te spelen.
- Na twee wedstrijden in de tweede divisie en drie wedstrijden in de Derde divisie (in totaal 5 wedstrijden) is het niet meer toegestaan in de Vierde, Vijfde en Zesde divisie te spelen. Speelt de speler vervolgens nog drie wedstrijden in de Tweede divisie, is het ook niet meer toegestaan in de Derde divisie te spelen.
Meerdere divisies waarin gespeeld mag worden, kunnen dus gedurende het seizoen afvallen.

NB: De seniorendivisies zijn van hoog naar laag: Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie en Zesde divisie.

h. Doelverdedigers mogen met in achtneming van de volgende bepalingen onbeperkt switchen tussen de Tweede, Derde, Vierde, Vijfde en Zesde divisie. Het hoger spelen van doelverdedigers binnen de lagere seniorendivisies mag altijd. Het lager spelen van doelverdedigers is beperkt tot maximaal 1 divisie lager, dat wil zeggen toegestaan van de Tweede divisie naar de Derde divisie, van de Derde divisie naar de Vierde divisie, van de Vierde divisie naar de Vijfde divisie en van de Vijfde divisie naar de Zesde divisie. En dus niet toegestaan van de Tweede naar Vierde divisie, Derde naar Vijfde divisie of Vierde naar Zesde divisie. Tijdens de play-offs mogen doelverdedigers alleen voor de laagste seniorendivisie waarvoor ze aan het begin van het seizoen zijn aangemeld, uitkomen.

NB: Het hoger laten spelen van een doelverdediger uit de Studentencompetitie is alleen toegestaan na goedkeuring van de competitiecommissie.

i. Als een wedstrijd in de Tweede, Derde, Vierde, Vijfde of Zesde divisie niet door kan gaan als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een doelverdediger van de eigen club (lid of contractant), is het met in achtneming van lid b. toegestaan een doelverdediger van een andere club mee te laten spelen als de competitieleider en de tegenstander toestemming verlenen.

j. Wanneer binnen een divisie meerdere competities worden georganiseerd, tellen alle wedstrijden in die competities mee.

k. Wanneer een club (lid of contractant) met meerdere teams in een divisie uitkomt, is het een seniorenspeler slechts toegestaan in één van de teams te spelen.

l. Wanneer een seniorenspeler overstapt naar een andere club (lid of contractant) tellen het aantal wedstrijden bij de oude club mee.

NB: Het overstappen naar een andere club (lid of contractant) is afhankelijk van de geldende transferregels (zie artikel 9 van het sportreglement).

Laatst gewijzigd op 14 december 2022 om 12:05