Arti¬≠kel 5

Voorafgaand aan het aangaan van voor de organisatie belangrijke en grote verplichtingen zal het bestuur een adequate risicoanalyse (laten) uitvoeren. Deze analyse wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering of een door de algemene ledenvergadering gemandateerde commissie, in het geval het gaat om verplichtingen die statutair zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Laatst gewijzigd op 27 juni 2024 om 11:42