Arti¬≠kel 6

Het bestuur draagt zorg voor een goed beheer van risico’s betreffende:
1. personen zoals bestuurders, medewerkers, vrijwilligers, sporters en trainers nationale selecties (aansprakelijks verzekeringen, ongevallenverzekering, reisverzekering);
2. eigendommen (inventarisverzekering);
3. belangrijke en grote verplichtingen (evenementenverzekering).

Voor deze risico’s zijn waar nodig adequate verzekeringen afgesloten die periodiek getoetst worden op een redelijke dekking van de betreffende risico’s op grond van maatschappelijk relevante normen en criteria. Van alle genoemde personen inclusief sporters en organisaties zal worden verlangd dat zij het nodige doen om het risico van wettelijke aansprakelijkheid en schade te voorkomen dan wel te beperken.

Laatst gewijzigd op 27 juni 2024 om 11:43