Arti­kel 8

Dit besluit kan worden aangehaald als “Financieel Statuut IJNL’.

Laatst gewijzigd op 27 juni 2024 om 11:43