Arti¬≠kel 2

a) Een lid dat wenst uit te komen in een competitie die valt onder de werkingssfeer van dit reglement behoort in het bezit te zijn van een door de licentiecommissie verstrekte licentie.
b) Deze licentie dient uiterlijk 1 augustus van ieder jaar in het bezit van het lid te zijn om mee te kunnen doen aan de bedoelde competitie.
c) Een licentie houdt in dat een lid gerechtigd is om met een team deel te nemen aan de bedoelde competitie.
d) Een lid dat niet voor 1 juni, voorafgaand aan het competitiejaar waarvoor de licentie is bedoeld, een aanvraag voor een licentie heeft gedaan kan niet meer deelnemen aan dat betreffende competitiejaar in de competitie van aanvraag.
e) Een lid dat wel voor 1 juni een aanvraag indient, maar waarbij de aanvraag niet volledig is, krijgt een boete van EUR 1.000,00 opgelegd per eerste van de maand dat de aanvraag onvolledig is.

Laatst gewijzigd op 14 mei 2024 om 11:56