Arti¬≠kel 1

a) Dit reglement is van toepassing op de competities waarvoor het Bondsbestuur dit reglement van toepassing verklaart via vermelding van de betreffende competities in de bijlage voor gelicentieerde competities.
b) Dit reglement wordt vastgesteld via de algemene ledenvergadering, waarbij de bijlagen worden vastgesteld door het bondsbestuur.
c) De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de licentiecommissie zoals bedoeld in artikel 37 van het Huishoudelijk Reglement.

Laatst gewijzigd op 14 mei 2024 om 11:56