Arti¬≠kel 4

a) Een licentie wordt verstrekt wanneer het lid voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit reglement.
b) De licentiecommissie kan een lid dispensatie verlenen om aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit reglement te voldoen. Een dergelijke dispensatie kan worden verleend onder door de licentiecommissie te bepalen voorwaarden en is uiterlijk te verlenen tot 1 september van het competitiejaar.
c) In het geval dat een lid failliet wordt verklaard, vervalt de aan hem verstrekte licentie.
d) In het geval dat er een promotie-degradatiemogelijkheid bestaat, geldt dat een verzoek tot het verstrekken van een licentie aan een lid c.q. kandidaat-lid dat de thuisbasis in dezelfde stad kent, na een verval van een licentie alleen wordt verstrekt nadat dit (kandidaat)lid via een promotie vanuit een lagere
competitie in aanmerking komt voor een promotie naar deze competitie.

Laatst gewijzigd op 14 mei 2024 om 11:56