Arti­kel 3

a) Het bondbestuur stelt, gehoord hebbende de licentiecommissie, de licentievoorwaarden vast waaraan een lid moet voldoen om voor een licentie
in aanmerking te komen. Dit gebeurt op basis van een door de licentiecommissie op te stellen licentievoorwaarden. Deze licentievoorwaarden worden jaarlijks uiterlijk 1 mei bekend gemaakt.
b) De licentievoorwaarden zijn opgenomen als bijlagen bij dit reglement en zien op de volgende onderwerpen:
• gelicentieerde competities
• algemene voorwaarden,
• voorwaarden terzake spelersontwikkeling,
• financiële voorwaarden,
• accommodatievoorwaarden.

Laatst gewijzigd op 14 mei 2024 om 11:56