Home Regle¬≠men¬≠tenTopsportstatuut → Artikel 3: Topsportprogramma

Arti­kel 3: Topsportprogramma

3.1 Sporttechnisch programma
Het sporttechnisch programma en de faciliteiten voor de Topsporters worden jaarlijks voor aanvang van het seizoen gecommuniceerd met de Topsporter, Technische Staf en Begeleidingsteam.

3.2 Collectieve en individuele afspraken
a. Binnen het gehele Topsportprogramma worden eisen gesteld aan gedrag, discipline, inzet en motivatie van Topsporters, Technische Staf en Begeleidingsteam.
b. Gedragsregels van IJshockey Nederland vormen onderdeel van de topsportovereenkomst tussen de Bond en de Topsporter en van de eventuele (arbeids)overeenkomsten met leden van de Technische Staf en het Begeleidingsteam.

3.3 Informatieplicht
De Directeur zorgt ervoor dat de Topsporter, Technische Staf en Begeleidingsteam op de hoogte zijn van alle besluiten, ontwikkelingen en wijzigingen met betrekking tot het Topsportprogramma.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:14