Inlei­ding

Het bestuur van IJshockey Nederland, hierna te noemen ‚ÄėBond‚Äô, overwegende dat:
- de Bond tenminste de Sportagenda 2032, de Code Goed Sport Bestuur, de Minimale Kwaliteitseisen en de Visie Sport en Integriteit onderschrijft;
- De Bond de Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF onderschrijft en daarom ook dit topsportstatuut en een gedragen Atletenvertegenwoordiging heeft;
- Er binnen het totaalbeleid van de Bond een te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is;
- Er een heldere en eenduidige omschrijving is van de verdeling van bevoegdheden ten aanzien van het topsportbeleid;
- De statuten van de Bond het bestuur de bevoegdheid verlenen om bepaalde taken aan nader te benoemen personen of commissies op te dragen;
- Een overeenkomst Bond en Atletenvertegenwoordiging opgesteld is met hierin samenwerkingsafspraken en beschikbare faciliteiten en middelen opgenomen;
- Een separaat reglement Atletenvertegenwoordiging opgesteld is met een verdere uitwerking van de werkwijze en -processen van de Atletenvertegenwoordiging.


Wat wordt hier mee bedoeld? [LP1]

[TvG2]Gedragen betekent erkent

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:14