Home Regle­men­tenTopsportstatuut → Begrippenlijst

Begrip­pen­lijst

In dit Topsportstatuut wordt - zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt - verstaan onder:

Atletenvertegenwoordiging” - zelfstandig adviesorgaan binnen de Bond met als doel het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de Topsporters.
Begeleidingsteam” - door de Bond aangewezen experts die op verschillende gebieden de Topsporter begeleiden om de Topsporter zich verantwoord te laten ontwikkelen en optimaal te laten presteren.
Bondsbestuur” - door de leden gekozen orgaan belast met dagelijks beleid van de Bond.
Directeur” - zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid door de werkorganisatie/het bondsbureau, vertegenwoordigt de Bond nationaal en internationaal.
Onafhankelijk aanklager” - onafhankelijk persoon die zaken aanbrengt bij de tuchtcommissie of aangeklaagde(n) een schikkingsvoorstel doet om dit te voorkomen, ook wel de openbaar aanklager genoemd.
Topsportprogramma” - het topsport- en opleidingsprogramma van de Bond, waaraan de Topsporter deelneemt met als doel optimaal presteren op multi-topsportevenementen, wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en andere (inter)nationale competitiewedstrijden.
Manager nationaal programma” - de functionaris van de Bond die eindverantwoordelijk is voor de organisatorische invulling, de personeelsbezetting en de planning van het Topsportprogramma.
Technische Staf” – door de Bond aangestelde (bonds-)coaches die de Manager nationaal programma adviseren op het gebied van topsport-, selectie- en kwalificatiebeleid en die de Topsporters trainen, ontwikkelen en coachen in hun ontwikkeling om optimaal te kunnen presteren.
Topsporter”- de sporter die voldoet aan het gestelde in artikel 2 van dit Topsportstatuut.
Vertrouwenscontactpersoon”- het eerste aanspreekpunt binnen een Bond voor vragen, meldingen, eerste opvang, doorverwijzing en/of preventie met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag in de sport.
Vertrouwenspersoon“– persoon die bedoeld is voor slachtoffers, beschuldigde en andere melders die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag in de sport en hiervoor een geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd. Deze persoon is gehouden aan vertrouwelijkheid.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:14