Home Regle¬≠men¬≠tenTopsportstatuut → Artikel 7: Klachten en geschillen

Arti­kel 7: Klach­ten en geschillen

a. Klachten betreffende de Technische Staf en/of het Begeleidingsteam dienen te worden voorgelegd aan de Manager nationaal programma.
b. Klachten betreffende de Manager nationaal programma dienen te worden voorgelegd aan de Directeur.
c. Klachten over de directeur dienen te worden voorgelegd aan het bestuur van IJshockey Nederland.
d. Meldingen over mogelijk ongewenst gedrag of andere schendingen van reglementen en/of Tuchtregels door de Manager nationaal programma, leden van de Technische Staf en/of het Begeleidingsteam en Privécoaches, kunnen conform de geldende reglementen direct aan de Directeur worden gedaan, en/of via de Vertrouwenspersoon, de Vertrouwenscontactpersoon of het Centrum Veilige Sport Nederland.
e. De specifieke geschillenregeling voor Atletenvertegenwoordiging en Bond is opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst tussen Bond en Atletenvertegenwoordiging.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:14