Home Sport & organisatieScheidsrechters TeamStripes → Aanmelden nieuwe (club)scheidsrechters

Aan­melden nieuwe (club)scheidsrechters

IJshock­ey Ned­er­land is ges­tart met een werv­ingscam­pagne van schei­d­srechters, het derde team op het ijs, Team Stripes!

Ramon 1

Kandidaten voor TeamStripes kunnen zich via de speciaal hiervoor ontworpen webpagina aanmelden. De aanmelding komt binnen bij IJshockey Nederland. Binnen 24 uur neemt het bondsbureau (Wilma Olijhoek) contact op met de kandidaat en stuurt het bondsbureau de contactgegevens van de kandidaat naar de lokale scheidsrechter coördinator.

Na ontvangst van de contactgegevens van de kandidaat neemt de lokale scheidsrechter coördinator direct (binnen 48 uur) contact op met de aspirant-scheidsrechter.

Er ligt een duidelijke taak bij de lokale scheidsrechter coördinator om de kandidaat te bellen, enthousiast te maken en te binden. Na dit contact koppelt de lokale scheidsrechter coördinator de acties en resultaten terug aan het bondsbureau (Wilma Olijhoek).

Ter verzending aan de aspirant-scheidsrechters ontvangen de lokale scheidsrechter coördinatoren van de scheidsrechterscommissie lesmateriaal waaronder het digitale spelregelboek en de digitale handleiding 'beginnende scheidsrechter'. Deze materialen worden direct gedeeld met de aspirant-scheidsrechters ter voorbereiding op de opleiding tot scheidsrechter.

Bij voldoende aanmeldingen zal de scheidsrechterscommissie in overleg met de lokale scheidsrechter coördinatoren een opleiding geven.

Bij vragen kunnen de lokale scheidsrechter coördinatoren terecht bij de scheidsrechterscommissie.

Jeroen berg

Laatst gewijzigd op 24 januari 2021 om 13:48