Home Organisatie → Nieuws

Nieuws

TeamStripesNL maakt gebruik van Axiwi tijdens de wedstrijden

IJs­hoc­key Neder­land heeft het moge­lijk gemaakt voor Team­Stri­pe­sNL om mid­dels het com­mu­ni­ca­tie­sys­teem van Axi­wi de scheids­rech­ters te coa­chen. Daar­naast geven de scheids­rech­ters aan dat het fijn is om met elkaar te kun­nen com­mu­ni­ce­ren op het ijs. Om meer snel­heid in de wed­strijd te hou­den, kan er direct met elkaar wor­den gecom­mu­ni­ceerd en een beslis­sing wor­den genomen.

Contract martin Paul

Marne Mosterd verbind zich voor 3 jaar aan TeamStripesNL

Laatst gewijzigd op 7 juni 2024 om 13:43