Home Regle¬≠men¬≠tenBestuursreglement Gedragscode en Integriteit → Artikel 7: Aannemen van geschenken

Arti­kel 7: Aan­ne­men van geschenken

1. Geschenken en giften, hetzij van financi√ęle, hetzij van niet-financi√ęle aard, boven een geschatte waarde van ‚ā¨ 50,-- die een lid van het Bondsbestuur uit hoofde van zijn functie ontvangt, dienen binnen zeven dagen na aanvaarding ervan te worden gemeld aan en geregistreerd door het Bondsbestuur en zijn eigendom van de Bond. Door het Bondsbestuur zal vervolgens een passende bestemming worden gezocht.

2. Indien een lid van het Bondsbestuur geschenken of giften ontvangt, zoals bedoeld in het voorgaande lid, met een waarde van ‚ā¨ 50,-- of minder, kunnen deze worden behouden. Hiervan hoeft geen melding en/of registratie plaats te vinden.

3. Geschenken en giften als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan het Bondsbestuur.

Laatst gewijzigd op 17 juni 2024 om 06:55