Home OrganisatieWedstrijdzaken → Procedure internationale transfers

Pro­ce­du­re inter­na­ti­o­na­le transfers

IIHF Inter­na­ti­o­nal Trans­fer Regulations

IJshockey Nederland is uit hoofde van het lidmaatschap van de International Ice Hockey Federation (IIHF) gehouden aan de internationale transferbepalingen die zijn neergelegd in de International Transfer Regulations van de IIHF.

Voor spelers - mannen of vrouwen - die transfereren van een land, ongeacht of zij in dat land bij de nationale ijshockeybond waren aangesloten (de ‚Äėoude‚Äô bond), naar de nationale ijshockeybond van een ander land (de 'nieuwe' bond) dient een internationale transfer via het IIHF-transfersysteem te worden aangevraagd.

Voordat een internationale transfer in gang wordt gezet is een voorschot op transferkosten van toepassing. Voor de hoogte van het voorschot neemt de club eerst contact op met het bondsbureau.

Voor het aanvragen van een internationale transfer is een ingevuld International Transfer Form (ITF) ondertekend door de speler en een kopie van het geldige paspoort van de betreffende speler vereist.

Het is een speler onder de 18 jaar toegestaan om van een bond naar een andere bond over te stappen via het IIHF-transfersysteem. Er zijn geen transferkosten van toepassing voor een internationale transfer die voltooid is voor de 18e verjaardag van de speler. Voor het aanvragen van een internationale transfer is een ingevuld International Transfer Form (ITF) ondertekend door de speler en de ouder en een kopie van het geldige paspoort van de betreffende speler vereist.

Internationale transfers kunnen gelimiteerd of ongelimiteerd zijn. Bij een gelimiteerde internationale transfer is de club in het nieuwe land en de duur van de transfer gespecificeerd, doorgaans voor de duur van het lopende seizoen en eindigend op 30 juni*. Na afloop van een gelimiteerde internationale transfer valt de speler automatisch weer onder de zeggenschap van de ‚Äėoude‚Äô bond. Bij een ongelimiteerde internationale transfer wordt de speler volledig en volwaardig lid van de ‚Äėnieuwe‚Äô bond. De 'oude' bond bepaalt of een internationale transfer gelimiteerd of ongelimiteerd wordt afgegeven. Voor het aanvragen van een ongelimiteerde transfer dient de speler en in het geval van een speler jonger dan 18 jaar de ouder naast het International Transfer Form (ITF) een Unlimited Transfer Request Form (UTRF) te ondertekenen. Dit formulier dient tevens te worden ondertekend door een getuige.

Bij een eventuele discrepantie tussen dit artikel en de International Transfer Regulations van de IIHF is het laatstgenoemde bindend.

* The new club and the Player shall negotiate and agree upon the duration of a limited Transfer. A limited Transfer must be for a period equal to the duration of the new Contract. In het geval van een gelimiteerde transfer van meer dan een seizoen dient het (Engelstalige) contract te worden meegezonden.


NB: Voor het goedkeuren van een internationale transfer door de oude bond geldt een 7-days deadline. We adviseren clubs derhalve een internationale transfer tijdig - bij voorkeur 14 dagen voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd - in gang te zetten.

Aanmelden internationale transfer

Om een internationale transfer aan te vragen, dient de club de transfer aan te melden onder "Aanmelden internationale transfer". Hierbij dient de club samen met de speler (of indien de speler onder de 18 jaar oud is, de ouder/verzorger) het International Transfer Form (ITF) in te vullen. Het volledig ingevulde en ondertekende ITF inclusief kopie paspoort/ID-bewijs dient door de club te worden ge√ľpload onder "Indienen International Transfer Form (ITF)".

Bij een ongelimiteerde internationale transfer dient de club het International Transfer Form (ITF) te vergezellen met het Unlimited Transfer Request Form (UTRF). Het volledig ingevulde en ondertekende UTRF dient te worden ge√ľpload onder "Indienen Unlimited Transfer Request Form (UTRF)". Dit formulier dient tevens te worden ondertekend door een getuige die bevestigt dat de speler (of indien de speler onder de 18 jaar oud is, de ouder/verzorger) zich bewust is van de consequenties van een ongelimiteerde transfer.

Na ontvangst van het voorschot te betalen aan IJshockey Nederland (op basis van de administratiekosten aan IJshockey Nederland en de doorbelaste kosten van de IIHF en de oude bond) en de benodigde documenten, neemt IJshockey Nederland de aanvraag in behandeling en voert deze in het IIHF-transfersysteem in. Zodra de oude bond de internationale transfer in het IIHF-transfersysteem heeft goedgekeurd, zal de datum van goedkeuring worden ingevuld onder "Publicatie internationale transfers seizoen 2023-2024".

Laatst gewijzigd op 5 mei 2023 om 07:45