Home OrganisatieWedstrijdzaken → Procedure nationale transfers

Pro­ce­du­re nati­o­na­le transfers

Via "Aanmelden nationale transfers" kan een aanvraag worden ingediend voor een speler die naar uw vereniging wordt overgeschreven. Zorg dat het aanvragen van de overschrijving altijd geschiedt in samenspraak met de betreffende speler en de 'oude' vereniging van de betreffende speler!

De speler ontvangt een e-mail op het opgegeven e-mailadres van de speler met een link naar het formulier waarmee hij/zij bevestigt akkoord te gaan met de nationale transferaanvraag.

Nadat de aanvraag nationale transfer en de bevestiging van de speler zijn ontvangen, wordt de nationale transfer gepubliceerd. De 'nieuwe' en de 'oude' vereniging ontvangen hiervan per e-mail een notificatie.

De beoogde nationale transfer wordt aangemeld via de website van IJshockey Nederland. Vanaf het moment dat de 'nieuwe' vereniging de speler via de website van IJshockey Nederland heeft aangemeld, is de speler niet gerechtigd voor de 'nieuwe' vereniging uit te komen totdat de nationale transfer is goedgekeurd.

Laat de 'oude' vereniging de periode van zeven (7) dagen, zoals bepaald in het vorige lid, voorbijgaan, dan is de transfer daarmee automatisch definitief.

De 'oude' vereniging krijgt vanaf de datum dat de beoogde nationale transfer op de website van IJshockey Nederland is gepubliceerd, zeven (7) dagen de tijd om aan IJshockey Nederland wegens het niet voldoen aan verplichtingen van betreffende speler een schriftelijk gemotiveerd bezwaar tegen de transfer kenbaar te maken. Tevens dient de 'oude' vereniging via de website van IJshockey Nederland een schriftelijk bezwaar in te dienen. Ga hiervoor naar "Indienen bezwaar nationale transfer oude vereniging".

Indien de ‘oude’ vereniging een bezwaar tegen de transfer kenbaar heeft gemaakt, krijgen de ‘nieuwe’ vereniging en de ‘oude’ vereniging vanaf de datum dat de melding van het bezwaar op de website van IJshockey Nederland is gepubliceerd, zeven (7) dagen de tijd de zaak met elkaar op te lossen. De ‘oude’ vereniging neemt daartoe zelf contact op met de ‘nieuwe’ vereniging. Ga hiervoor naar "Indienen goedkeuring nationale transfer oude vereniging".

Indien binnen de periode van zeven (7) dagen na het indienen van een bezwaarschrift de 'oude' vereniging IJshockey Nederland schriftelijk informeert dat de betreffende speler aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de transfer daarmee terstond definitief akkoord voor goedkeuring.

Voor de procedure met betrekking tot nationale transfers verwijzen we naar artikel 9 van het sportreglement.

Laatst gewijzigd op 31 mei 2023 om 09:43