Home OrganisatieWedstrijdzaken → Aanmelden dispensatiespelers

Aan­mel­den dispensatiespelers

In de bij­la­ge bij het sport­re­gle­ment staan onder bij­la­ge XI bij het sport­re­gle­ment de leef­tijds­be­pa­lin­gen en de regels voor dispensatiespelers.

De dispensatiespelers worden in de teamadministratie aangemeld in het team waarin ze gaan uitkomen.

In het geval van verzoeken tot uitzondering op de dispensatieregels dient vooraf contact te worden opgenomen met de betreffende competitieleider. Klik hier voor de contactgegevens van de competitieleiders.

Klik hier voor de bijlage bij het sportreglement.

Laatst gewijzigd op 18 januari 2023 om 22:03