Home Regle¬≠men¬≠tenKlachtenregeling → Artikel 4: Intrekken van een klacht

Arti­kel 4: Intrek­ken van een klacht

1. De klager kan te allen tijde de klacht schriftelijk intrekken.
2. IJshockey Nederland stelt de beklaagde daarvan schriftelijk op de hoogte.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48